Tüm Liste
KALİTE KOMİSYONU ALT ÇALIŞMA GRUPLARI
             
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi E-Posta Dahili
1 ONUR KETENOĞLU       BİRİM SORUMLUSU Ziraat Fakültesi Doç.Dr. Üye ve KK üyesi onur.ketenoğlu@ogu.edu.tr 4831
2 ÖZGE ÖZŞEN BATUR    BİRİM SORUMLUSU Fen Fakültesi  Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi oozsen@ogu.edu.tr 2870
3 BAYRAM KAPLAN Genel Sekreterlik Genel Sekreter Üye ve KK üyesi bkaplan@ogu.edu.tr 5035
4 Eyyüp GÜLBANDILAR  Yabancı Diller YO Prof. Dr.  Üye ve KK üyesi egulbandilar@ogu.edu.tr 6100
5 Süleyman MANTAR Strateji Geliştirme DB Daire Başkanı Üye ve KK üyesi smantar@ogu.edu.tr 5700
6 Kemal ÖZKAN Müh.Mimar.Fak. Prof. Dr.  Üye  kozkan@ogu.edu.tr 6903- 7006
7 Meryem ULUSKAN Müh.Mimar.Fak. Doç.Dr. Üye muluskan@ogu.edu.tr 3621
8 Hülya ERKOYUN Müh.Mimar.Fak. Doç.Dr. Üye herkoyun@ogu.tr 3411
9 Oktay BERBER İnsan ve Toplum Bil. Fakültesi Doç.Dr. Üye oberber@ogu.edu.tr 2720 - 6177
10 Seçkin TUNCER Tıp Fakültesi Doç.Dr. Üye tuncers@ogu.edu.tr 4602
11 Esra SERTEL Sivrihisar MYO Öğr.Gör.Dr. Üye  esertel@ogu.edu.tr 4945
12 Madina YÖRÜK Uluslararası İlişkiler Birimi Öğr.Gör. Üye erasmus@ogu.edu.tr 1236
13 Onur ERGÜNAY  Yabancı Diller YO Öğr.Gör.Dr. Üye oergunay@ogu.edu.tr 6270
14 Şeyma Nalan EKİCE Sanat ve Tasarım Fak. Arş.Gör. Üye  sekice@ogu.edu.tr 1815
15 Hasan DURMUŞ İktisadi İdari Bil Fak Arş.Gör.Dr  Üye  hasandurmus19@yahoo.com 1171
16 Nermin KURT Strateji Geliştirme DB Birim Sorumlusu Üye ve KK üyesi nkurt@ogu.edu.tr 5730
17 Alpay HEKİMLER Hukuk Fak. Prof. Dr.  Üye alpay.hekimler@ogu.edu.tr 4739
18 Hüseyin GÜRBÜZ İktisadi İdari Bil Fak Doç.Dr. Üye hgurbuz@ogu.edu.tr 1172
19 Emel YURTKULU Sanat ve Tasarım Fak. Doç. Üye eyurtkulu@ogu.edu.tr 1817
20 Necmettin BAŞKUT İdari Mali İşler DB Daire Başkanı Üye neckut@ogu.edu.tr 5500 - 5501
21 Ali ŞAHİN Öğrenci İşleri DB Daire Başkanı Üye ogrisl@ogu.edu.tr 5100 - 5101
22 Ömer TANBERK Bilgi İşlem DB Daire Başkanı V. Üye  omer.tanberk@ogu.edu.tr 5200 - 5201
23 Abdurrahman YILDIRIM Kütüphane DB Daire Başkanı Üye abdurrahman.yildirim@ogu.edu.tr 1700
24 Yasin DOĞAN Yapı İşleri ve Teknik DB Daire Başkanı Üye yasindogan@ogu.edu.tr 5600 - 5601
25 Timuçin DOĞAN Sağlık Kültür Spor DB Daire Başkanı Üye tdogan@ogu.edu.tr 5300 - 5301
26 Ayla MANTAR Strateji Geliştirme DB Şube Müdürü Üye aylamantar@ogu.edu.tr 5705-5715
27 Levent BAL Personel DB Şube Müdürü Üye personel@ogu.edu.tr / lbal@ogu.edu.tr 5405
28 Sevinç ÇOLAK Bilgi İşlem DB Şube Müdürü Üye  sevinc@ogu.edu.tr 5202
29 Hülya ŞENYÜCEL Genel Sekreterlik Şube Müdürü  Üye ve KK üyesi hsenyucel@ogu.edu.tr 5050
30 Murat TOPALOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş.Gör. Üye murat.topaloglu@ogu.edu.tr  
31 Sevde DEMİR Fen Fakültesi  Arş.Gör. Üye sevde.demir@ogu.edu.tr 2873
32 Özlem ÖZDEMİR Kurumsal İletişim Uyg.Arş.Mrk. Koordinatör Üye  ozlemo@ogu.edu.tr 5085
33 Ayşin TONGUÇ Yapı İşleri DB Bilg. İşletmeni Üye  aakdemir@ogu.edu.tr 5632

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi    
1 Ersin KARADEMİR BİRİM SORUMLUSU Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Üye ve KK üyesi ekarademir@ogu.edu.tr 1603
2 Onur ÜNLÜOĞLU   BİRİM SORUMLUSU Eskişehir MYO Öğr.Gör.Dr.  Üye ve KK üyesi onuru@ogu.edu.tr 4572
3 Tezcan BAHAR     BİRİM SORUMLUSU Sanat ve Tasarım Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi tezcan.bahar@ogu.edu.tr 1827
4 Batu Can YAMAN   Diş Hekimliği Prof.Dr. Üye ve KK üyesi bcyaman@ogu.edu.tr 4402-4454
5 Arzu ALTIN YAVUZ Fen Fakültesi Prof.Dr. Üye aaltin@ogu.edu.tr 2252
6 Ferhan ESEN Tıp Fakültesi Prof.Dr. Üye  fesen@ogu.edu.tr 4601
7 Hürriyet ERŞAHAN  Müh.Mimar.Fak. Prof.Dr. Üye  hersahan@ogu.edu.tr 3665-3667
8 Zeynep FİLİZ Fen Fakültesi İstatistik Prof.Dr. Üye zfiliz@ogu.edu.tr 2102
9 Cengiz BAL  Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD Doç.Dr. Üye  cengiz@ogu.edu.tr 4612
10 Derya KILIÇOĞLU Eğitim Fak. Doç.Dr. Üye  dderyayilmaz@gmail.com 6776
11 Emre EV ÇİMEN Eğitim Bilim. Ens. Doç.Dr. Üye  evcimen@ogu.edu.tr 6302
12 Evin KOCATÜRK Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya ABD Doç.Dr. Üye  ekocaturk@ogu.edu.tr 3200
13 Ferhan KORKMAZ Fen Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye  ferhanka@ogu.edu.tr 2422
14 Zeynep YURTSEVEN AVCI Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Üye zavci@ogu.edu.tr 6869
15 Zehra Güven KILIÇARSLAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Doç.Dr. Üye zgkilicarslan@ogu.edu.tr 2430
16 Zeynep AKIN DEMİRCAN Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye zeyakin@ogu.edu.tr 6740
17 Gaye Karpat ÇATALBAŞ Fen Fakültesi İstatistik Dr. Öğr.Üyesi Üye gkarpat@ogu.edu.tr 2112
18 Emine Dursun TAŞAN Yabancı Diller YO Öğr.Gör. Üye  etasan@ogu.edu.tr 6182
19 Emrah ORAKÇIOĞLU Uluslararası İliş.Birimi Öğr.Gör. Üye eorakcioglu@ogu.edu.tr 1237
20 Ayşe DÖNMEZ Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  aysedonmez@ogu.edu.tr 6734
21 Kübra KARAKAYA ÖZYER Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye kozyer@ogu.edu.tr 6756
22 Ayşe Sema SAKA Öğrenci İşleri DB Bilg.İşletmeni Üye  assaka@ogu.edu.tr 5150
23 Birgül KAYHAN  Öğrenci İşleri DB Şube Müdürü Üye bkayhan@ogu.edu.tr 5111

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi    
1 ABDÜLLATİF TÜZER BİRİM SORUMLUSU İlahiyat Fak. Prof.Dr. Üye ve KK üyesi atuzer@ogu.edu.tr 6052
2 MURAT EYÜBOĞLU   BİRİM SORUMLUSU Tıp Fakültesi Doç. Dr.  Üye ve KK üyesi meyuboglu@ogu.edu.tr 65-3056
3 Ebru TURAN KIZILDOĞAN  Sağlık Hiz. MYO Doç.Dr. Üye ve KK üyesi eturan@ogu.edu.tr 1551
4 İdris AKYÜZ        Fen Fakültesi  Prof.Dr. Üye  iakyuz@ogu.edu.tr 2826
5 Mesut TEKKALMAZ Müh.Mimar.Fak. Prof.Dr. Üye  tmesut@ogu.edu.tr 5075
6 Onur KOYUNCU Merkezi Araştırma Lab. Uyg. Arş Merkez Müdürü Prof.Dr. Üye  okoyuncu@ogu.edu.tr 6401
7 Hakan AY Tıp Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye  hakanay@ogu.edu.tr 65-4431
8 Serdar NESLİHANOĞLU Fen Fakültesi  Doç.Dr.  Üye  sneslihanoglu@ogu.edu.tr 2251
9 Özer ÖZAYDIN Fen Fakültesi İstatistik Dr.Öğr.Üyesi Üye  oozaydin@ogu.edu.tr 2106
10 Vecihe KEÇECİOĞLU KAFADAR Yabancı Diller YO Öğr.Gör. Üye  vkececioglu@ogu.edu.tr ???
11 İpek ÇETİNBAŞ Müh.Mimar.Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  ipekcetinbas@ogu.edu.tr 3272
12 Selim DÖNMEZ Fen Fak. Arş.Gör.Dr. Üye  sdonmez@ogu.edu.tr 2201
13 Cemile BOZDEMİR ÖZEL Sağlık Bilimleri Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  cozel@ogu.edu.tr 1562
14 Serenay ANIK GÖK Sanat ve Tasarım Fak. Arş.Gör. Üye  serenay.anikgok@ogu.edu.tr 4376
15 Sezayi KIZILAY Fen Bilimleri Enst. Enstitü Sekreteri Üye  skizilay@ogu.edu.tr 3639
16 Ali KANBER BAP Şube Müdürü Üye  akanber@ogu.edu.tr 5525
17 Metin CAN Kütüphane Dok DB Şube Müdürü Üye  metincan@ogu.edu.tr 1704
18 Betül SARIKAYA İdari Mali İşler DB Akıllı kart Sürekli İşçi Üye  bsarikaya@ogu.edu.tr 5555
19 Sema COŞKUN BALKAR Sosyal Bil. Ens. VHKİ Üye  secoskun@ogu.edu.tr 1314
20 Kezban BABALIK Kütüphane Dok DB Şef Üye  kezban.babalik@ogu.edu.tr 1703

 

D. TOPLUMSAL KATKI
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi    
1 ELİF ÇELİK                  BİRİM SORUMLUSU Hukuk Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi elif.celik@ogu.edu.tr  
2 CANSEV ÖZDEMİR    BİRİM SORUMLUSU Turizm Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi caozdemir@ogu.edu.tr 6658
3 Nebahat ÖZERDOĞAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr.  Üye ve KK üyesi nozerdogan@ogu.edu.tr 1544
4  Salih ARSLAN İktisadi İdari Bil Fak Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi salih.arslan@ogu.edu.tr 1146
5 Ayşe ÖZKARAMAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr.  Üye aozkaraman@ogu.edu.tr 1548
6 İshak TEKİN  İlahiyat Fak. Doç. Dr.  Üye itekin@ogu.edu.tr 6072
7 Burcu TUNCER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye  btuncer@ogu.edu.tr 1528
8 Semih ÖZ Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Dr. Üye semihoz@ogu.edu.tr 1320
9 Sibel DANIŞAN Mahmudiye Atçılık MYO Öğr. Gör. Dr. Üye  ssenturk@ogu.edu.tr  
10 Selcen ERCAN Yabancı Diller YO Öğr. Gör. Üye selcenercan@ogu.edu.tr 6181
11 Çiğdem AYDOĞAN  Ziraat Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  ciaydogan@ogu.edu.tr 4826
12 Seher KONAK Turizm Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye skonak@ogu.edu.tr 6662
13 Selda BEKEM GÖKSEL Sağlık Uyg. ve Araş. Has. Bilg.İşletmeni Üye sbekem@ogu.edu.tr 1130
14 Melike ÇALIŞKAN  Sağlık Bil. Ens. Bilg.İşletmeni Üye melike.caliskan@ogu.edu.tr 1263
15 Beytül SEZEN  Personel DB Bilg.İşletmeni Üye personel@ogu.edu.tr 5420
16 Koray İRDELP Sağlık Kültür Spor DB Bilg.İşletmeni Üye kirdelp@ogu.edu.tr        1377
17 Fatma IŞIK  Sağlık Kültür Spor DB Şube Müdürü Üye fisik@ogu.edu.tr            5319
18 Özlem KARTOPU Sağlık Kültür Spor DB Şube Müdürü Üye okartopu@ogu.edu.tr     5316
19 Dudu TUNÇ Sağlık Kültür Spor DB Sürekli İşçi Üye dudutunc@ogu.edu.tr 5310