Eğitim-Öğretim
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi    
1 Ersin KARADEMİR BİRİM SORUMLUSU Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Üye ve KK üyesi ekarademir@ogu.edu.tr 1603
2 Onur ÜNLÜOĞLU    BİRİM SORUMLUSU Eskişehir MYO Öğr.Gör.Dr.  Üye ve KK üyesi onuru@ogu.edu.tr 4572
3 Tezcan BAHAR BİRİM SORUMLUSU Sanat ve Tasarım Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi tezcan.bahar@ogu.edu.tr 1827
4 Batu Can YAMAN   Diş Hekimliği Prof.Dr. Üye ve KK üyesi bcyaman@ogu.edu.tr 4402-4454
5 Arzu ALTIN YAVUZ Fen Fakültesi Prof.Dr. Üye  aaltin@ogu.edu.tr 2252
6 Ferhan ESEN Tıp Fakültesi Prof.Dr. Üye fesen@ogu.edu.tr 4601
7 Hürriyet ERŞAHAN  Müh.Mimar.Fak. Prof.Dr. Üye  hersahan@ogu.edu.tr 3665-3667
8 Zeynep FİLİZ Fen Fakültesi İstatistik Prof.Dr. Üye zfiliz@ogu.edu.tr 2102
9 Cengiz BAL  Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD Doç.Dr. Üye  cengiz@ogu.edu.tr 4612
10 Derya KILIÇOĞLU Eğitim Fak. Doç.Dr. Üye  dderyayilmaz@gmail.com 6776
11 Emre EV ÇİMEN Eğitim Bilim. Ens. Doç.Dr. Üye  evcimen@ogu.edu.tr 6302
12 Evin KOCATÜRK Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya ABD Doç.Dr. Üye  ekocaturk@ogu.edu.tr 3200
13 Ferhan KORKMAZ Fen Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye  ferhanka@ogu.edu.tr 2422
14 Zeynep YURTSEVEN AVCI Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Üye zavci@ogu.edu.tr 6869
15 Zehra Güven KILIÇARSLAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Doç.Dr. Üye zgkilicarslan@ogu.edu.tr 2430
16 Zeynep AKIN DEMİRCAN Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye zeyakin@ogu.edu.tr 6740
17 Gaye Karpat ÇATALBAŞ Fen Fakültesi İstatistik Dr. Öğr.Üyesi Üye gkarpat@ogu.edu.tr 2112
18 Emine Dursun TAŞAN Yabancı Diller YO Öğr.Gör. Üye  etasan@ogu.edu.tr 6182
19 Emrah ORAKÇIOĞLU Uluslararası İliş.Birimi Öğr.Gör. Üye eorakcioglu@ogu.edu.tr 1237
20 Ayşe DÖNMEZ Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  aysedonmez@ogu.edu.tr 6734
21 Kübra KARAKAYA ÖZYER Eğitim Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye kozyer@ogu.edu.tr 6756
22 Ayşe Sema SAKA Öğrenci İşleri DB Bilg.İşletmeni Üye  assaka@ogu.edu.tr 5150
23 Birgül KAYHAN  Öğrenci İşleri DB Şube Müdürü Üye bkayhan@ogu.edu.tr 5111