Toplumsal Katkı
D. TOPLUMSAL KATKI
Sıra  Ad Soyad Birim Unvan Görevi    
1 ELİF ÇELİK                  BİRİM SORUMLUSU Hukuk Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi elif.celik@ogu.edu.tr  
2 CANSEV ÖZDEMİR    BİRİM SORUMLUSU Turizm Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi caozdemir@ogu.edu.tr 6658
3 Nebahat ÖZERDOĞAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr.  Üye ve KK üyesi nozerdogan@ogu.edu.tr 1544
4  Salih ARSLAN İktisadi İdari Bil Fak Dr.Öğr.Üyesi Üye ve KK üyesi salih.arslan@ogu.edu.tr 1146
5 Ayşe ÖZKARAMAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr.  Üye aozkaraman@ogu.edu.tr 1548
6 İshak TEKİN  İlahiyat Fak. Doç. Dr.  Üye itekin@ogu.edu.tr 6072
7 Burcu TUNCER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Üye  btuncer@ogu.edu.tr 1528
8 Semih ÖZ Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Dr. Üye semihoz@ogu.edu.tr 1320
9 Sibel DANIŞAN Mahmudiye Atçılık MYO Öğr. Gör. Dr. Üye  ssenturk@ogu.edu.tr  
10 Selcen ERCAN Yabancı Diller YO Öğr. Gör. Üye selcenercan@ogu.edu.tr 6181
11 Çiğdem AYDOĞAN  Ziraat Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye  ciaydogan@ogu.edu.tr 4826
12 Seher KONAK Turizm Fak. Dr.Öğr.Üyesi Üye skonak@ogu.edu.tr 6662
13 Selda BEKEM GÖKSEL Sağlık Uyg. ve Araş. Has. Bilg.İşletmeni Üye sbekem@ogu.edu.tr 1130
14 Melike ÇALIŞKAN  Sağlık Bil. Ens. Bilg.İşletmeni Üye melike.caliskan@ogu.edu.tr 1263
15 Beytül SEZEN  Personel DB Bilg.İşletmeni Üye personel@ogu.edu.tr 5420
16 Koray İRDELP Sağlık Kültür Spor DB Bilg.İşletmeni Üye kirdelp@ogu.edu.tr        1377
17 Fatma IŞIK  Sağlık Kültür Spor DB Şube Müdürü Üye fisik@ogu.edu.tr            5319
18 Özlem KARTOPU Sağlık Kültür Spor DB Şube Müdürü Üye okartopu@ogu.edu.tr     5316
19 Dudu TUNÇ Sağlık Kültür Spor DB Sürekli İşçi Üye dudutunc@ogu.edu.tr 5310